• Sök i:
    Historisk Bildbyrå PRINT RF RM
SKM 000845_a

SKM 000845_a


Bilden ingår i en samling skolplanscher från sent 1800 till mitten av 1900.
Historiska bilder: Gatuliv under medeltiden
Gunnar Saietz A.-B., Stockholm

Text på baksidan: Gatuliv under medeltiden.
Det är torgdag i den lilla medeltida staden. Genom alla portar har omnejdens lantfolk kommit med sina vagnar och varor. Men även stadens egna hantverkare vilja visa, vad deras konstfärdighet åstadkommit. Till höger på bilden se vi en skymt av den pågående kommersen. En av stadens fäder undersöker just, att den salubjudna spannmålen är fullgod vara, medan bonden med mössan ödmjukt i hand avvaktar resultatet. Blir detta tillfredställande, får försäljningen börja, och vågen längre till höger kommer till användning. Äro däremot varorna förfalskade, skämda eller dylikt, bli de brända å stadens torg eller på annat sätt förstörda.
Då och då kommer de kringliggande borgarnas damer och herrar till häst in till staden. Icke sällan välkomnas de av stadens fäder vid särskilda ceremonier. Till vänster tittar en riddare från värdshusets fönster ner på det brokiga folklivet. Icke bara värdshusvärden utan även hantverkarna sätta upp skyltar, ofta försedda med en lustig vera för att locka dit folk. - Nere på gatan till vänster vädja några krymplingar, till vilka en pilgrim sällat sig, till medmänniskorna barmhärtighet. Mitt på bilden går borgmästaren omkring, prydd med silverbjällror och följd av två gendarmer, för att tillse att allt förlöper korrekt.
Mindre vanligt i de medeltida städerna är att gatorna såsom på denna bild, äro stensatta. När därtill kommer, att invånarna betrakta gatorna som in privata sopplats och avskrädeshög, förstår man, att den allmänna hygienen lämnar åtskilligt övrigt att önska. Renhållningen ombesörjes i någon mån av de bjällerförsedda svinen. Borgarna idka lantbruk, och kor och svin få gå fritt omkring på gatorna, dock icke nattetid. Under den varma årstiden måste
Tillbaka till sökresultatet
Bild ID: SKM 000845_aPlacerad i:
Publika » HIS
 

Historisk Bildbyrå

 
Priser exkl moms. Lägg i varukorgen

Modellrelease

Nej
Storlek
4546x3213 pixlar
38x27 cm @ 300 dpi
6.12 MB (jpg)
41.79 MB (8 bit RGB)
Datum
2012-02-22
Direktlänk