• Sök i:
    Historisk Bildbyrå PRINT RF RM
SKM 000918

SKM 000918


Bilden ingår i en samling skolplanscher från sent 1800 till mitten av 1900.
Palestina, Jerusalem från Oljeberget
"L.H??? 1926"
Svenska skolmaterielförlaget Gunnar Saietz A.-B.

Text på baksidan:
Palestina.
1. Jerusalem från Oljeberget
Konstnären blickar ut över staden från Oljeberget, vars västra sluttning syns till höger på bilden. Det är vårtid, därav den friska grönskan. Eljest får vegetationen en mer förtorkad prägel. Mellan staden och berget ligger Kidrondalen. Bäcken med samma namn är en s. k. vadi, vattenförande endast under vintern, regntiden. Dungen med cypresser och olivträd snett framåt till vänster från araben räknat är Getsemane. Byggnaden med snedtak är den romersk-katolska minneskyrkan. Den grekisk-ortodoxa känns igen på de karakteristiska lökkupolerna.
De nuvarande stadsmurarna äro från sultanen Solimans tid i början av 1500-talet. Här se vi östmuren. Öppningen mitt på muren är tefanusporten, genom vilken Stefanus enligt traditionen fördes ut ur staden för att stenas. Från s. ö.-hörnet till vänster å bilden nästan fram till denna port sträcker sig stora tempelplatsen, där en gång Salomos tempel låg, där sedermera Konstantin den stores kristna kyrka uppfördes, och där mohammedanerna på 600-talet anlade Klippmosk´ne (se bild 3), som dominerar bland mängden av kyrkor, torn och minareter. Bakom tempelplatsen ligger den berömda Klagomuren, ej synlig å bilden. Icke heller ser man på bilden Jerusalems kanske främsta sevärdhet, den Heliga gravens kyrka, som är uppförd på Golgata och Kristi grav.
Jerusalem företer stark rasblandning. Man urskiljer fyra huvudkvarter: i s. ö. judarnas, i s. v. armeniernas, i n. ö. mohammedanernas och i n. v. de kristnas. (c) Ola Myrin / Malmö Muséer / Historisk Bildbyrå OBS! Historiskoch Malmö Museer äger endast fotografirätten till bilden. För den konstnärliga upphovsrätten - kontakta BUS
Tillbaka till sökresultatet
Bild ID: SKM_000918Placerad i:
Publika » HIS
 

Historisk Bildbyrå

 
Priser exkl moms. Lägg i varukorgen

Modellrelease

Nej
Storlek
3852x3011 pixlar
33x25 cm @ 300 dpi
3.88 MB (jpg)
33.18 MB (8 bit RGB)
Datum
2012-02-21
Direktlänk