• Sök i:
    Historisk Bildbyrå PRINT RF RM

Leveransvillkor

Avtalsvillkor RM-bilder (rights-managed) från Mustang Collections AB

DETTA ÄR ETT AVTAL MELLAN LICENSINNEHAVAREN/BILDANVÄNDAREN OCH MUSTANG COLLECTIONS AB. AVTALET SPECIFICERAR VILLKOREN FÖR ANVÄNDNINGSRÄTTEN AV KÖPT BILDMATERIAL. GENOM ATT BESTÄLLA EN BILD BEKRÄFTAR LICENSINNEHAVAREN/BILDANVÄNDAREN ATT DENNA HAR RÄTTSKAPACITET ATT INGÅ AVTAL ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING.

Bilder från Mustang Collections får endast användas efter tillstånd från Mustang Collections AB. Använder du bilder utan tillstånd innebär det att du bryter mot upphovsrätten vilket kan medföra straffansvar.

I avtalstexten använder vi bild i singular, men avtalet omfattar givetvis alla de bilder du har köpt användningsrätten till från Mustang Collections AB.

Med Licensinnehavare/Bildanvändaren avses den som tecknar avtalet med Mustang Collections AB.

§ 1 TILLSTÅND ATT ANVÄNDA BILD

Fullt tillstånd till att använda en bild från Mustang Collections AB ges genom att betalning har erlagts för bilden. Orderbekräftelsen tjänar som tillstånd i väntan på att betalningen är erlagd.  I och med att du laddar hem bilden innebär det att du godkänner villkoren i det här avtalet.

§ 2 BEVILJADE RÄTTIGHETER

Förutsatt att villkoren i det här avtalet inte överträds - notera speciellt undantagen i § 3 - får bilden användas i endast i den omfattning som anges på tillhörande faktura. Användningen är således begränsad till bland annat angivet medium, tidsperiod, placering, bildstorlek, slutlig kund, upplaga och geografisk spridning.

§ 3 BEGRÄNSNINGAR

Det är inte tillåtet att sälja bilden vidare eller överlåta den till annan.

Det är inte tillåtet att använda bilder som föreställer personer på ett sätt som kan uppfattas som kränkande, utpekande eller stötande för personen/personerna på bilden. Exempel på vad som kan uppfattas som kränkande är inkluderat men inte begränsat till nämnda exempel: politik, läkemedel, alkohol, sociala frågor eller datingverksamhet.

Det är inte tillåtet att använda bilden i olagliga, pornografiska eller obscena sammanhang.

Det är inte tillåtet att göra bilden tillgänglig på något sätt så att obehöriga användare som t ex tredje part kan ladda ner bilden och använda den som en fristående fil.

Det är inte tillåtet att använda bilden i logotyper, firmanamn eller liknande utan att först inhämta ett skriftligt tillstånd från Mustang Collections AB.

§ 4 ÄGANDERÄTT OCH UPPHOVSRÄTT

Äganderätt och upphovsrätt förblir hos upphovsmannen och Mustang Collections AB. Även efter att Licensinnehavaren/Bildanvändaren godkänt dessa villkor och erhållit bilden så överlåts vare sig upphovsrätt eller äganderätt till Licensinnehavaren/Bildanvändaren.

§ 5 BILDKVALITET

Licensinnehavaren/Bildanvändaren ska undersöka att levererad bildfil är fri från fel. Det är upp till Licensinnehavaren/Bildanvändaren att själv göra de eventuella förändringar som behövs i bilden för att åstadkomma bästa möjliga tryckresultat. Mustang Collections AB ansvarar inte för resultatet i tryck och ersätter inte eventuell skada eller förlust.


§ 6 BETALNING

Betalningsvillkoren är 20 dagar netto. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % över gällande diskonto, samt lagstadgad påminnelseavgift.

§ 7 AVBESTÄLLNING

Vid avbeställning inom 30 dagar räknat från beställningsdatumet får Licensinnehavaren/Bildanvändaren tillbaka 50 % av den erlagda kostnaden under förutsättning att bilden inte har publicerats och inte kommer publiceras.

Vid avbeställning senare än 30 dagar ges ingen rätt till avdrag på den erlagda summan.

§ 8 ANSVARSBEGRÄNSNING

Mustang Collections AB svarar inte i något fall för ekonomiska anspråk med anledning av bildkvalitet, tryckkvalitet, bildtexter, rättigheter, restriktioner knutna till personer, varumärken eller andra motiv på bilder inköpta från Mustang Collections AB. Notera att det är du som bildanvändare som måste kontrollera att det finns nödvändiga tillstånd t ex om bilden ska användas till marknadsföring. Information om vad för tillstånd som eventuellt finns till bilden, t ex eventuellt modelltillstånd (Model Release) är klargjort bredvid bilden på www.historiskbildbyra.se.

§ 9 UPPSÄGNING

All användning av bild på sätt som inte uttryckligen godkänns i detta avtal och faktura utgör ett upphovsrättsintrång och ger Mustang Collections AB rätt att åberopa alla tillämpliga rättigheter och rätt till kompensation i enlighet med svenska upphovsrättslagar.

Mustang Collections AB förbehåller sig rätten att säga upp detta Avtal om Licensinnehavaren/Bildanvändaren underlåter att betala fakturan till fullo vid fakturans förfallodatum, eller på annat sätt bryter mot villkoren i detta Avtal. Vid uppsägningen måste Licensinnehavaren/Bildanvändaren omedelbart upphöra med att använda bildmaterialet och förstöra detta.

§ 10 VITE

Licensinnehavaren/Bildanvändaren förbinder sig att utge ett vite fem gånger det belopp som bildanvändandet skulle ha kostat om bild används på otillåtet sätt.

§ 11 TVIST

Tvist med anledning av detta avtal eller andra tillhörande rättsförhållanden löses i svensk domstol enligt svensk rätt.

 

 

Avtalsvillkor royaltyfria bilder från Mustang Collections AB

DETTA ÄR ETT AVTAL MELLAN LICENSINNEHAVAREN/BILDANVÄNDAREN OCH Mustang Collections AB. AVTALET SPECIFICERAR VILLKOREN FÖR ANVÄNDNINGSRÄTTEN AV KÖPT BILDMATERIAL. GENOM ATT BESTÄLLA EN BILD BEKRÄFTAR LICENSINNEHAVAREN/BILDANVÄNDAREN ATT DENNA HAR RÄTTSKAPACITET ATT INGÅ AVTAL ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING.

Bilder från Mustang Collections AB får endast användas efter tillstånd från Mustang Collections AB. Använder du bilder utan tillstånd innebär det att du bryter mot upphovsrätten vilket kan medföra straffansvar.

I avtalstexten använder vi bild i singular, men avtalet omfattar givetvis alla de bilder du har köpt användningsrätten till från Mustang Collections AB.

Med Licensinnehavare/Bildanvändaren avses den som tecknar avtalet med Mustang Collections AB.

§ 1 TILLSTÅND ATT ANVÄNDA BILD

Fullt tillstånd till att använda en bild från Mustang Collections AB ges genom att betalning har erlagts för bilden. Orderbekräftelsen tjänar som tillstånd i väntan på att betalningen är erlagd.  I och med att du laddar hem bilden innebär det att du godkänner villkoren i det här avtalet.

§ 2 BEVILJADE RÄTTIGHETER

Förutsatt att villkoren i det här avtalet inte överträds - notera speciellt undantagen i § 3 - får bilden användas i alla former och sammanhang på obestämd tid, såväl i Sverige som globalt.

Bilden får användas av max 10 användare inom din organisation. Kontakta oss för revidering av pris och utökad användningsrätt om fler än 10 användare ska ha tillgång till bilden.

Om köparen av bilden är en reklambyrå eller motsvarande får bilden bara användas till en kund. Kontakta oss för revidering av pris och utökad användningsrätt om bilden ska användas till fler än en kund.

§ 3 BEGRÄNSNINGAR

Det är inte tillåtet att sälja bilden vidare eller överlåta den till annan.

Det är inte tillåtet att använda bilder som föreställer personer på ett sätt som kan uppfattas som kränkande, utpekande eller stötande för personen/personerna på bilden. Exempel på vad som kan uppfattas som kränkande är inkluderat men inte begränsat till nämnda exempel: politik, läkemedel, alkohol, sociala frågor eller datingverksamhet.

Det är inte tillåtet att använda bilden i olagliga, pornografiska eller obscena sammanhang.

Det är inte tillåtet att göra bilden tillgänglig på något sätt så att obehöriga användare som t ex tredje part kan ladda ner bilden och använda den som en fristående fil.

Det är inte tillåtet att använda bilden i logotyper, firmanamn eller liknande utan att först inhämta ett skriftligt tillstånd från Mustang Collections AB.

§ 4 ÄGANDERÄTT OCH UPPHOVSRÄTT

Äganderätt och upphovsrätt förblir hos upphovsmannen och Mustang Collections AB. Även efter att Licensinnehavaren/Bildanvändaren godkänt dessa villkor och erhållit bilden så överlåts vare sig upphovsrätt eller äganderätt till Licensinnehavaren/Bildanvändaren.

§ 5 BILDKVALITET

Licensinnehavaren/Bildanvändaren ska undersöka att levererad bildfil är fri från fel. Det är upp till Licensinnehavaren/Bildanvändaren att själv göra de eventuella förändringar som behövs i bilden för att åstadkomma bästa möjliga tryckresultat. Mustang Collections AB ansvarar inte för resultatet i tryck och ersätter inte eventuell skada eller förlust.

§ 6 BETALNING

Betalningsvillkoren är 20 dagar netto. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % över gällande diskonto, samt lagstadgad påminnelseavgift.

§ 7 AVBESTÄLLNING

Vid avbeställning inom 30 dagar räknat från beställningsdatumet får Licensinnehavaren/Bildanvändaren tillbaka 50 % av den erlagda kostnaden under förutsättning att bilden inte har publicerats och inte kommer publiceras.

Vid avbeställning senare än 30 dagar ges ingen rätt till avdrag på den erlagda summan.

§ 8 ANSVARSBEGRÄNSNING

Mustang Collections AB svarar inte i något fall för ekonomiska anspråk med anledning av bildkvalitet, tryckkvalitet, bildtexter, rättigheter, restriktioner knutna till personer, varumärken eller andra motiv på bilder inköpta från Mustang Collections AB. Notera att det är du som bildanvändare som måste kontrollera att det finns nödvändiga tillstånd t ex om bilden ska användas till marknadsföring. Information om vad för tillstånd som eventuellt finns till bilden, t ex eventuellt modelltillstånd (Model Release) är klargjort bredvid bilden på www.historiskbildbyra.se.

§ 9 UPPSÄGNING

All användning av bild på sätt som inte uttryckligen godkänns i detta avtal och faktura utgör ett upphovsrättsintrång och ger Mustang Collections AB rätt att åberopa alla tillämpliga rättigheter och rätt till kompensation i enlighet med svenska upphovsrättslagar.

Mustang Collections AB förbehåller sig rätten att säga upp detta Avtal om Licensinnehavaren/Bildanvändaren underlåter att betala fakturan till fullo vid fakturans förfallodatum, eller på annat sätt bryter mot villkoren i detta Avtal. Vid uppsägningen måste Licensinnehavaren/Bildanvändaren omedelbart upphöra med att använda bildmaterialet och förstöra detta.

§ 10 VITE

Licensinnehavaren/Bildanvändaren förbinder sig att utge ett vite fem gånger det belopp som bildanvändandet skulle ha kostat om bild används på otillåtet sätt.

§ 11 TVIST

Tvist med anledning av detta avtal eller andra tillhörande rättsförhållanden löses i svensk domstol enligt svensk rätt.

Powered by: Imagedesk